Самарқанд шаҳри, Гагарин кўчаси 70
(0 366) 210-08-92, 210-08-95
zar.havza@minwater.uz
 
Зарафшон ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси
www.zarhavza.uz

 
 

Булунғур туман ирригация бўлими

НИЗОМИ

I. Умумий қоидалар

1. Булунғур туман ирригация бўлими (бундан кейинги матнда - бўлим) Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги Зарафшон ирригация тизимлари ҳавза бошқармасининг ҳудудий органи ҳисобланади ҳамда тегишли туман ҳудудида унга юклатилган вазифаларни амалга оширади.

2. Бўлим ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикаси Қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг қарорлари ва бошқа ҳужжатларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, Ҳавза бошқармасининг қарорлари ва буйруқларига, вилоят ва туман ҳокимининг қарор ва фармойишлари, бошқа қонун хужжатларига ҳамда ушбу Низомга амал қилади.

3. Бўлим юридик шаҳс ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи ёзилган муҳрга, банк муассасаларида ҳисоб рақамларига эга бўлади.

4. Туман ирригация бўлимининг юридик манзили: Самарқанд вилояти, Булунғур тумани, Оқтепа кўчаси, 63-уй.

II. Бўлимнинг вазифалари ва функциялари

5. Бўлим сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва суғориш ерларнинг мелиорациясини яхшилаш сиёсатини ўтказиш ҳамда туман сув истеъмолчилари уюшмалари фаолиятини бошқаришда масъул ҳисобланади.

Қуйидагилар бўлимнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

 • сув хўжалиги сохасида иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш  бўйича ишларни ташкил қилиш ва мониторинг ўрнатиш;
 • сув хўжалиги объектларида таъмирлаш-тиклаш ишлари ва сувдан фойдаланишни бошқариш ва мониторинг ўрнатиш;
 • гидромелиорация (суғориш ва коллектор-дренаж) тармоқларини, насос станциялар (агрегатлар), техника ва жихозларни таъмирлаш ва ривожлантириш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш бўйича ишларни мувофиқлаштириш;
 • сув истеъмолчилари ассоциациясининг мустахкам фаолият юритишига ҳар томонлама кўмаклашиш ва уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш;
 • сувдан фойдаланишда шартномавий муносабатларни ривожлантириш, бозор иқтисодиёти тамойилларини ҳамда сувни тежовчи технологияларини тадбиқ этиш;
 • сув ресурсларидан рационал ва мақсадли фойдаланишнинг ҳисобини юритилишини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар ташкил этиш, ишлаб чиқаришга илғор технологиялар ва тажрибаларни тадбиқ этиш;
 • сув истеъмолчилари ассоциацияси мутаҳассислари ва фермер хўжаликлари миробларининг малакасини ошириш бўйича ишларни ташкил этиш;

6. Бўлим қуйидаги вазифаларни амалга оширади:

 • сувдан фойдаланиш режаларини ишлаб чиқиш, сув ресурслари ҳисобини юритиш ва рационал бошқаришни ташкил қилиш, ҳисобот юритиш, гидромелиорация тармоқлари техник холатини ва суғориладиган майдонларнинг мелиоратив холатини яхшилаш бўйича тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда сув истеъмолчилари ассоциацияларига хар томонлама услубий ва амалий ёрдам кўрсатиш;
 • сув истеъмолчилари ассоциацияларини ривожланишига кўмаклашиш ва уларнинг фаолияти устидан мониторинг ўрнатиш;
 • сув истеъмолчилари ассоциациялари ва ирригация тизимлари бошқармалари, фермер хўжаликлари ва бошқа сув истеъмолчилари ўртасида сувдан фойдаланиш, ҳамда гидромелиоратив тармоқларини таъмирлаш ва  пудрат ишларини бажарилиши бўйича шартномаларни тузишга  кўмаклашиш ва мувофиқлаштириш;
 • сув истеъмолчилари ассоциациясининг сувдан фойдаланиш, гидромелиоратив тармоқлар, насос станциялар (агрегатлар)ни тиклаш ва таъмирлаш бўйича тузилган шартномаларни рўйхатга олиш ва уларни бажарилиши устидан мониторинг ўрнатиш;
 • туман қишлоқ хўжалиги бўлими билан хамкорликда сувни тежовчи технологиялар ва тадбирларни ҳамда илмий асосланган суғориш режимларини тадбиқ этиш;
 • суғориладиган сувлардан фойдаланишни самарадорлигини таҳлил қилиш, қишлоқ хўжалиги бўлими ва ирригация тизими бошқармасига сув ресурсларидан фойдаланиш ва сувни рационал тақсимоти бўйича таклифлар киритиш;
 • мелиоратив экспедиция, ирригация тизим бошқармаси, насос станциялари, энергетика ва алоқа бошқармаси билан гидромелиоратив тармоқлар, насос станциялари(агрегатлар), сув истеъмолчилари ассоциациясининг техника ва жихозларининг  техник холатини йиллик хатловдан ўтказиш, шунингдек гидромелиоратив тармоқларининг техник холати ва  суғориладиган ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш бўйича йиллик чора-тадбирлар ишлаб чиқишни ташкиллаштириш;
 • сув хўжалиги объектларнинг техник холатини яхшилаш бўйича тадбирлар, суғориладиган майдонларнинг мелиоратив холатини яхшилаш, сувни тежаш ва сув ресурсларидан рационал фойдаланиш бўйича давлат дастурини бажарилиши устидан мониторинг олиб бориш;

 қатнашади:

 • сувдан фойдаланишда бозор иқтисодиёти принциплари юзасидан таклифлар ишлаб чиқиб ва уларни амалга оширишда;
 • суғориладиган майдонларнинг мелиоратив холатини яхшилаш, сувни тежаш ва сув ресурсларидан рационал фойдаланиш хамда сув хўжалиги объектларини таъмирлаш, тиклаш ва ривожлантириш бўйича давлат дастурини ишлаб чиқишда;
 • ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси сув хўжалиги кенгаши ва ирригация тизими бошқармаси сув комиссияси фаолиятида;
 • қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштирилишини оптималлаштириш юзасидан таклиф киритишда;
 • якунланган сув хўжалиги ва мелиорация ишларини қабул қилиш комиссия фаолиятида;
 • сувдан фойдаланиш ва ерлар мелиорацияси бўйича қўйилган вазифаларни бажарилишини таъминлаш учун бошқа функцияларни ҳам амалга оширади. 

III. Бўлим ҳуқуқлари

7. Бўлим қуйидаги ҳуқуқларга эга:

   мунтазам равишда:

 • сувдан фойдаланувчи ассоциацияси ва ирригация тизими бошқармасидан ирригация-мелиорация ишлари ва сувдан фойдаланишнинг ахволи тўғрисида маълумотларни;
 • насос станциялари, энергетика ва алоқа бошқармасидан насос станциялари ва скважиналарнинг ишлаш холати тўғрисидаги маълумотларни;
 • мелиоратив экспедициядан мелиоратив кадастр тўғрисидаги маълумотларни;
 • туман қишлоқ ва сув хўжалиги бўлимидан қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштирилиши ҳамда агротехник тадбирлани олиб борилиши тўғрисидаги маълумотларни олиш.
 • Бошқа ташкилот ва корхоналардан ваколат доирасидаги масаларни хал қилиш учун зарур бўлган маълумотларни белгиланган тартибда сўраб олиш;
 • Сув ва ер  ресурсларидан фойдаланиш бўйича қарор лойихаларига якуний ҳулосаларини бериш;
 • Сувдан фойдаланувчилар ассоциацияси объектлари ва бошқа тизимларда тузилган шартномалар асосида таъмирлаш ишларини олиб бориш;
 • Сув истеъмолчилари ассоциациясининг гидромелиоратив тармоқларидан фойдаланиш, сувдан фойдаланишнинг лимитлаштирилган тартибига риоя этмаганлиги учун айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш юзасидан кўрсатма бериш;
 • Сувдан фойдаланиш ва ерлар мелиорацияси сохасида қонун бузилишларига йўл қўймаслик бўйича юридик ва физик шаҳсларига ўз ваколати доирасида мажбурий кўрсатмалар бериш;
 • Сув истеъмолчилари ассоциацияси, фермер хўжаликлари ва бошқа сувдан фойдаланувчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилиб иқтисод (хўжалик)  судларига даъво аризалари тақдим этиш.

Туман ирригация бўлими қонунда белгиланган бошқа ҳуқуқларга эга. 

8. Бўлимнинг ўз ваколати доирасида қабул қилган қарорлари жойлардаги хўжалик субъектлари ҳамда мансабдор шаҳслар ва фуқаролар учун мажбурий деб ҳисобланади; 

IV. Бўлим фаолиятини ташкил этиш

9. Бўлимни бошлиқ бошқаради. Бўлим бошлиғи лавозими бўйича туман қишлоқ ва сув хўжалиги бўлими бошлиғининг ўринбосари ҳисобланади.

Бўлим бошлиғи танлов асосида Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошқармаси бошлиғининг буйруғи билан, туман хокимининг берган тавсияси ва Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирининг Сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарининг келишувига биноан тайинланади.

10. Бўлим бошлиғи:

 • бўлим фаолиятига якка бошчилик асосида раҳбарлик қилади ва бўлимга юкланган вазифалар ва функциялар бажарилиши учун шаҳсан жавоб беради;
 • бўлим ходимларини ишга тайинлайди ва ишдан озод этади;
 • буйруқ ва фармойишлар чиқаради, бўлим ходимларига бажарилиши шарт бўлган кўрсатмалар беради;

11. Давлат бюджети маблағлари ва шунингдек қонун хужжатларида таъқиқланмаган бошқа маблағлар бўлимнинг молиялаштириш манбалари ҳисобланади.

12. Бўлим фаолияти қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тўхтатилади.


Киритилган вақти: 04/02/2018 20:45;   Кўрилганлиги: 1395
 
Таркибий бўлинмалар
 
Матнни ўқиш учун ушбу тугмани босинг